ROI

Wat is organisatieontwerp?

Het ontwerpen van organisaties is een specifiek probleemoplossingsproces. Het bestaat uit een pluriforme diagnostische fase en een op die diagnose gebaseerde keuze van een geschikte organisatievorm1.

Een organisatieontwerp is een model van een toekomstig realiseerbaar systeem wat uw probleemsituatie oplost.

Dé insteek die wij kiezen voor organisatieontwerp is verankerd in de moderne wetenschappelijke bedrijfskunde. Centraal in onze benadering staat een open systeembenadering. Het is dan ook logische dat wij de wetenschappelijke bijdrages van prof. dr. ir. A.C.J. de Leeuw, prof. ir. J. in ‘t Veld en dr. ir. H. van de Water als centrale leidraad hanteren in ons dagelijks werk.

Het ontwerpen van organisaties kan worden gezien als een specifiek probleemoplossingsproces. Dit proces bestaat uit een pluriforme diagnostische fase en een hieruit gebaseerde keus voor een geschikte organisatievorm. Kernelement in ons werk is het oplossen van bedrijfskundige problemen die voortkomen vanuit technologische veranderingen.

Wij geloven niet in wonder methodes of een door een organisatiebureau ontwikkelde geheime success aanpak. Juist in de bedrijfswetenschappen zijn wetenschappelijke toetsingen en discussies van methodes van wezenlijk belang. Wij vertrouwen voor onze theoretische bagage op wetenschappelijke methodes die de toets der kritiek en tand des tijds hebben weerstaan.

Wij nemen onze opdrachtgevers serieus en dit betekent dat wij deugdelijk werk leveren waarbij methodologisch verantwoording vanzelf sprekend is. Ofwel: Conclusies en aanbeveling zijn relevant en gefundeerd.

Bedrijfskunde is een serieuze wetenschappelijke discipline. De door ons gehanteerde bedrijfskundige benadering is praktisch en wetenschappelijk. Kenmerken zijn probleemgerichtheid, interdisciplinariteit en integraal. Specifiek zijn wij sterk in organisatorische uitdagingen waarin technologische vernieuwing centraal staat. Door onze verbondenheid met de non-profit Stichting Business Management Support wordt continue gewerkt aan het verrijken van de theoretische basis waarvan u de vruchten plukt!

1:Besturen van veranderingsprocessen, A.C.J. de Leeuw 1994