ROI

IT Onderzoek

Een gedegen onderzoek (diagnose) is noodzakelijk om business IT problemen daadwerkelijk op te lossen. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van probleemoplossend IT onderzoek (ook wel actieonderzoek genoemd) om uw IT probleem op te lossen.

Organisaties krijgen in toenemende mate te maken met nog meer complexiteit en dynamiek. Oorzaken zijn mondialisering, nieuwe IT ontwikkelingen, nieuwe samenwerkingsvormen en het verder vervagen van grenzen tussen organisaties en hun omgeving. Deze nieuwe dynamiek en complexiteit vormen een serieuze uitdaging voor het ontwerpen en implementeren van informatiesystemen.

Veel probleemsituaties lijken op elkaar, maar iedere situatie is toch net even anders. Wellicht zijn de volgende situaties herkenbaar:

 • Geen grip hebben op risico’s, omdat onduidelijk is van welke factoren de risico’s allemaal afhankelijk zijn.
 • Besluiten om problemen op te lossen werken slechts kort. Na enige tijd komen de problemen versterkt terug.
 • Een oplossing voor problemen op een bepaalde afdeling geeft nieuwe onvoorziene problemen op andere afdelingen.
 • Ad-hoc oplossingen voor klanten veroorzaken ernstige problemen voor uw mooi gestroomlijnde dienstverlening.
 • Beloofde oplossingen door enterprise architecten blijken niet te werken of niet realiseerbaar.
 • Ondanks veel mensen, energie en geld wil een investering maar niet renderen.
 • Na de aanschaf van een nieuw informatiesysteem is uw organisatie na een paar jaar uiterst inflexibel geworden en afhankelijk van een leverancier.

Systeemdynamica

Vooraf gedegen onderzoek uitvoeren is noodzakelijk om succes in de toekomst te hebben. Het denken in directe en indirecte causale verbanden en het inzichtelijk krijgen in niet-lineaire effecten in de tijd is helaas een vaardigheid die in Nederland nog maar sporadisch wordt gedoceerd. Daarnaast zijn wij mensen slecht in het doorgronden van niet-lineaire effecten in de tijd.

Gezien het feit dat bedrijven niet meer zonder sluitende IT ondersteuning bij hun processen kunnen is inzicht in bedrijfsprocessen en IT technologie noodzakelijk voor het kunnen analyseren en modelleren van complexiteit. Architectuur brengt inzicht en overzicht. Maar om dit te bereiken is grondig onderzoek noodzakelijk. Maar het kundig analyseren van mogelijke oplossingen en effecten van oplossingen in de toekomst is een aparte discipline.

Vanuit organisatieontwerp.nl verrichten wij onderzoek naar probleemsituaties en mogelijke oplossingsrichtingen met behulp van kennis en gereedschappen ontwikkeld vanuit de systeemdynamica.

Inzet van systeemdynamica geeft de volgende voordelen:

 • Systeemdynamica geeft zicht op krachten en mechanismen die in een organisatie actief zijn en tot ongewenste resultaten leiden of deze in stand houden.
 • Met systeemdynamica is het mogelijk dynamiek in een organisatie terug te brengen naar een beheersbaar niveau.
 • Gebruik makend van systeemdynamica is goed inzicht te krijgen in toekomstige effecten van beslissingen.

Het is niet voor niets dat over de hele wereld succesvolle organisaties en overheden gebruik maken van systeemdynamica bij strategische beslissingen.

Voor het maken van de berekeningen en simulaties maken wij gebruik van de Open Source software InsightMaker. InSightMaker is zeer krachtige simulatie en modelleringssoftware. Insightmaker werkt via een web-browser. Het grote voordeel van InsightMaker is dat u zelf het door ons gemaakte model kan aanpassen en bewerken. Zonder extra kosten.

De eerste stap

Een gedegen onderzoek (diagnose) is noodzakelijk om een probleem daadwerkelijk op te lossen. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van probleemoplossend onderzoek (ook wel actieonderzoek genoemd) om uw probleem op te lossen. Indien u een probleem heeft dat ligt op het raakvlak van:

 • IT en organisatie (bijvoorbeeld beheer, effectiviteit of efficiency)
 • Innovatie en IT
 • Procesherontwerp in combinatie met vernieuwde IT systemen
 • Beheersbaar houden (of maken) van  IT complexiteit

Dan is het laten uitvoeren van een probleemoplossend onderzoek een goede investering om te komen tot een doordachte veranderaanpak.  Ons Bedrijfskundig onderzoek  is gericht op het verkrijgen van kennis over organisaties, IT systemen, processen en mensen om problemen op te lossen of te voorkomen. Wij opereren 100% onafhankelijk van IT leveranciers en grote adviesbureaus.

In een offerte gesprek wordt met u gesproken over:

 • Het probleemgebied
 • Doel van het onderzoek
 • Randvoorwaarden (o.a. tijd, inhoudelijke kaders)

Vanuit het dit gesprek wordt besloten of wij een offerte aanbieden voor het verrichten van het probleemoplossend onderzoek. Onze onderzoek- en adviesrapporten bestaan niet alleen uit ingewikkelde procesbeschrijvingen en theorieën. U kunt van ons een duidelijk en heldere rapportage verwachten, direct bruikbaar voor uw organisatie. Dus direct toepasbare bruikbare adviezen en aanbevelingen.  Maar wel met een duidelijke methodologische onderbouwing. In een offerte wordt samen met u bepaald wat de beste vorm van oplevering van uw  onderzoek is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een presentatie, eBook, klassiek rapport, workshop of seminar met alle stakeholders.

Interesse?

Neem contact op met Maikel Mardjan.

Meer informatie over het hoe en wat van systeemdynamica is hier te vinden.