ROI

Onderzoek

Een gedegen onderzoek (diagnose) is noodzakelijk om een probleem daadwerkelijk op te lossen. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van probleemoplossend onderzoek (ook wel actieonderzoek genoemd) om uw probleem op te lossen. Indien u een probleem heeft dat ligt op het raakvlak van:

  • IT en organisatie (bijvoorbeeld beheer, effectiviteit of efficiency)
  • Innovatie en IT
  • Procesherontwerp in combinatie met vernieuwde IT systemen
  • Beheersbaar houden (of maken) van  IT complexiteit

Dan is het laten uitvoeren van een probleemoplossend onderzoek een goede investering om te komen tot een doordachte veranderaanpak.  Ons Bedrijfskundig onderzoek  is gericht op het verkrijgen van kennis over organisaties, IT systemen, processen en mensen om problemen op te lossen of te voorkomen. Wij opereren 100% onafhankelijk van IT leveranciers en grote adviesbureaus.

In een offerte gesprek wordt met u gesproken over:

  • Het probleemgebied
  • Doel van het onderzoek
  • Randvoorwaarden (o.a. tijd, inhoudelijke kaders)

Vanuit het dit gesprek wordt besloten om of wij een offerte aanbieden voor het verrichten van het probleemoplossend onderzoek. Onze onderzoeks- en adviesrapporten bestaan niet alleen uit ingewikkelde procesbeschrijvingen en theorieën. U kunt van ons een duidelijk en heldere rapportage verwachten, direct bruikbaar voor uw organisatie. Dus direct toepasbare bruikbare adviezen en aanbevelingen.  Maar wel met een duidelijke methodologische onderbouwing. In een offerte wordt samen met u bepaald wat de beste vorm van oplevering van uw  onderzoek is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een presentatie, eBook, klassiek rapport, workshop of seminar met alle stakeholders.

De blik van een externe onafhankelijke onderzoeker kan verhelderend werken.