ROI

Probleemoplossing

Een probleem kan hardnekkig en taai zijn. Met de gereedschapskist vanuit de bedrijfswetenschappen leveren wij ondersteuning om bedrijfskundige problemen op te lossen. In onze visie is een probleem nooit alleen een technisch probleem. Een probleem dient binnen een brede context te worden geanalyseerd om zo tot een oplossing te komen die recht doet aan de vaak tegenstrijdige belangen die aanwezig zijn. Ons specialisme is het opereren op het snijvlak van bedrijfskunde en IT.

Met behulp van de technieken vanuit de systeemkunde worden alle technische en bedrijfskundige probleemgebieden in kaart gebracht.  Systeemkunde werkt vanuit het geheel naar de delen en terug.  Met behulp van een systeembenadering stellen wij samen met u vast:

 • Welke oplossingsrichtingen er zijn voor het probleem;
 • Wat de voor-en nadelen van de verschillende oplossingsmogelijkheden zijn;
 • Of en hoe aan de hand van gestelde kaders en uitgangspunten het probleem succesvol kan worden opgelost;

Voorbeelden van probleemgebieden waarvoor u ons kunt inschakelen zijn:

 • Oplossen en versnellen van IT realisatie en implementatie trajecten;
 • Reduceren IT complexiteit;
 • Optimaliseren van internet strategie;
 • Winstgevender maken van IT investeringen;
 • Kwaliteit van geautomatiseerde informatievoorziening verhogen;

In ons werk maken wij veelvuldig gebruik van verschillende systeembenaderingen. Hieronder een beknopt overzicht van systeembenaderingen die wij gebruiken in probleemoplossingstrajecten:

 • Strategic options development and analysis (SODA)
 • Soft systems methodology (SSM)
 • System Dynamics (SD).
 • Viable System Diagnosis (VSD)
 • Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)
 • Interactive Planning (IP)
 • Strategic Choice Approach (ook bekend als ‘planning under pressure’)

Meer informatie?
In een persoonlijk gesprek lichten we graag toe hoe we u kunnen ondersteunen om uw problemen op een systematische manier op te oplossen.