ROI

Procesontwerpen

Een goed en eenduidig procesontwerp is van groot belang voor de juiste inrichting en werking van uw informatiesystemen. Het procesontwerp definieert niet alleen de volgorde en inhoud van de activiteiten, maar definieert ook de benodigde informatie en beslissingsbevoegdheden die van belang zijn om het proces ongestoord te kunnen doorlopen.

Processen kunnen op veel manieren worden beschreven. Ook het detailniveau van beschrijvingen kan zeer verschillen. Wat voor uw organisatie het beste wordt onder andere bepaald door:

  • De mensen die nodig zijn voor de procesuitvoering;
  • Het daadwerkelijke doel enĀ  gebruik (waarom beschrijft u uw processen?);
  • De risico’s van het proces;
  • Eisen opgelegd vanuit interne of externe normeringen (audits);
  • De inspanning die nodig is om de procesbeschrijvingen te onderhouden en aan te passen;

Organisatieontwerp.nl ondersteunt uw organisatie bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij procesbeschrijvingen, het maken van templates het uitschrijven van de processen. Wij werken vanuit een integrale benadering: een procesbeschrijving is een onderdeel van een groter geheel en moet daar naadloos in passen.

Procesontwerpen dienen vanuit de juiste invalshoek te worden benaderd. Aan de hand van een intake wordt met u samen de beste benadering voor succes bepaald. Dit kan zijn:

  • Top-down benadering: Strategie en beleid worden vertaald naar kernwaarden waarvandaan deze geoperationaliseerd worden naar concrete activiteitsbeschrijvingen, geordend in een procesmodel.
  • Bottom-up benadering: Onderzoek vanuit de ‘bestaande situatie’. De verkregen informatie kan de beleidsvorming verder faciliteren.
  • Systeembenadering: Een holistische benadering waarbij impact op verschillende organisatieonderdelen of andere (keten)organisaties in beeld worden gebracht. Raakvlakken kunnen worden gedefinieerd en verschillen, overlappingen of oningevulde gebieden kunnen worden afgestemd.

Meer informatie?
In een persoonlijk gesprek lichten we graag toe hoe we u op gebied van procesontwerp verder kunnen helpen.