ROI

De architectuurtool: Hulpmiddel of noodzaak?

Voor bijna ieder werkproces wordt vanuit architectuur gekeken naar hoe het werkproces ondersteund kan worden met IT middelen. Soms is inzet van IT zelfs bedrijfskritisch, maar soms ook contraproductief. Ook activiteiten die architecten uitvoeren kunnen natuurlijk ondersteund worden door een architectuurtool. Maar de vragen zijn dan direct: Welke ondersteuning is gewenst, hoe kan dit worden ingevuld en waarmee is een architect nu echt geholpen?

Het selecteren van de juiste architectuurtool hoort kan net als ieder andere project onder architectuur worden uitgevoerd. Dit betekent dat eerst eisen en wensen verzameld moeten worden. Daarna kan vanuit de verzameling eisen en wensen een score aan de gegroepeerde requirements door alle betrokken stakeholders worden gegeven. In onderstaande figuur is een voorbeeld van een mogelijke matrix gegeven waarin aspecten gegroepeerd gewogen kunnen worden.

architectuurtool

 

Een van de belangrijkste aspecten van een enterprise architectuurtool is ondersteuning bieden voor verschillende architectuurmethodes en modelleringstalen. Door het gebruik van een uniforme modelleringstaal kunnen architecten onderling spraakverwarring voorkomen. Daarnaast is het wenselijk om aandacht te hebben voor ondersteuning van visualisaties, impact analyses en de wijze waarop een (architectuur)change proces door een tool wordt ondersteund.

Het is goed om te realiseren dat verschillende modelleringstalen en architectuurmethodes niet snel zullen convergeren naar een uniforme standaard. Dit betekent dat wanneer meerdere architecten vanuit verschillende afdelingen, disciplines en business units met dezelfde tool dienen te werken, ondersteuning voor meerdere modelleringstalen en architectuurmethodes handig kan zijn. De volgende zaken zijn bijna een must-have voor iedere serieuze EA tool:

 • Ondersteuning van BPMN (Business Processs Modeling Notation). BPMN is een veel voorkomende standaard voor het grafisch weergegeven en modelleren van bedrijfsprocessen.
 • IDEF ondersteuning. IDEF is de afkorting van ‘Integration Definition’. IDEF staat voor een aantal conventies voor modellering die veel bij Amerikaanse overheden en specifiek bij het Amerikaanse leger (DoD-Department of Defense) wordt gebruik voor architectuurmodellering. Bijna iedere EA tool zal daarom IDEF0 (functionele modellering) en IDEF3 (procesbeschrijvingen) moeten ondersteunen.
 • Archimate. Archimate is de nieuwe architectuurmodelleringstaal vanuit de open group.
 • TOGAF. Ondersteuning van de TOGAF ADM architectuuraanpak kan erg behulpzaam zijn indien binnen een organisatie vanuit TOGAF architectuur wordt bedreven.

Een van de belangrijkste zaken voor architecten is communiceren met stakeholders. Daarom is het extra van belang om goed te kijken naar rapportage mogelijkheden die worden geboden door een tool. De volgende vragen kunnen relevant zijn:

 • Is het mogelijk om modellen te genereren, bewaren en exporteren naar op-maat gedefinieerde grafieken?
 • Is het mogelijk om output in HTML te generen, inclusief diagrammen en tekst?
 • Is exporteren naar MS Word, Open Office en Latex formaat mogelijk?
 • Kunnen resultaten naar een spreadsheet (csv) worden geexporteerd?
 • Kan de tool een samenvatting van het architectuurlandschap enof wijzingen standaard publiceren?
 • Kan de tool een samenvatting produceren waarin een mapping staat hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenvallen (relaties)?
 • Zijn standaard rapportages templates te maken (MSWord / HTML / PDF)?
 • Is in een rapportage voor stakeholders een ‘dril-down’ mogelijk?
 • Is het mogelijk om een export te maken naar MS Visio,SVG of powerpoint voor optimalisatie van afbeeldingen?
 • Ondersteund de tool queries?
 • Is het mogelijk om gedefinieerde views (targets of baselines) per aspect op basis van voor gedefinieerde events of tijdstippen te publiceren?

Anno 2012 is het gebruik van architectuurhulpmiddelen voor veel bedrijven noodzakelijk om eenvoudiger grip te houden op het complexe landschap en nog complexere veranderingstrajecten. Indien een architectuurtool goed wordt ingezet kan de meerwaarde van architectuur voor een bedrijf snel toenemen.

Maikels eitje te lang gekookt?