ROI

De Blockchain use case

Baanbrekende blockchain toepassingen zijn ondanks het succes van op blockchain gebaseerde valuta als monero en bitcoin erg schaars. Natuurlijk deels omdat de paar toepassingen die succesvol zijn geïmplementeerd onzichtbaar zijn gedaan voor gebruikers. Maar nog meer omdat de grote belofte voor baanbrekende toepassingen ook in 2019 op grote schaal nog altijd uit blijven.

Voor het uitblijven van grootschalige successen met veel impact van blockchain technologie zijn twee belangrijke redenen.

  1. Innovatie succes is niet alleen afhankelijk van technologie inzet, maar wil een technologische innovatie slagen is ook altijd een verandertraject noodzakelijk. Zonder gestuurd verandertraject is de kans namelijk zeer groot dat door vele valide redenen de verandering niet wordt geaccepteerd. Of nog erger: bewust wordt gesaboteerd.
  2. De inzet van blockchain technologie is slechts in een zeer beperkt aantal use cases een mogelijke oplossing. Voor bijna alle use cases waar blockchain als technologie wordt ingezet, is namelijk vaak een goedkopere, simpeler traditionele IT oplossing vaak net zo goed.

Het NIST heeft in een publicatie via een mooi schema aangegeven wanneer inzet van blockchain technologie mogelijk een oplossing kan bieden. Conclusie is: niet veel use cases komen echt in aanmerking voor inzet van de blockchain technologie en waar dit wel het geval is zal de veranderkundige opgave om een oplossing daadwerkelijk te laten slagen vele malen belangrijker zijn voor een goede kosten-baten afweging.

Blockchain is een mooie open technologische innovatie met nog altijd potentie. Innovatie is belangrijk, moet, maar vergt lef en doorzettingsvermogen. En geduld…