ROI

De factor 10

Innovatie is nog altijd een magische woord. Maar helaas ook een besmet woord wat te pas en te onpas wordt gebruikt voor ieder type verandering. Door een gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie wordt bijna iedere verandering tegenwoordig direct een innovatieve verandering genoemd. Klinkt natuurlijk beter en vaak goed voor subsidies of indirecte toestemming voor een mislukking. Een innovatie betekent minimaal een factor 10 beter of écht iets baanbrekend (‘disruptive’). Toch? Continue reading “De factor 10”

De nieuwe meldplicht datalekken: Wordt het nu écht beter?

Zeer recent is na ruim twee (!) jaar overleggen de uitbreiding op de Nederlandse Wet ‘Bescherming Persoonsgegevens’ (Wpb) een feit. Data lekken moeten nu gemeld worden. Door bedrijven en overheden. Een fantastische mijlpaal, maar wordt informatiebeveiliging vanaf heden hierdoor nu beter aangepakt? Gaat de Nederlandse overheid privacy nu eindelijk serieus nemen? Continue reading “De nieuwe meldplicht datalekken: Wordt het nu écht beter?”