ROI

De factor 10

Innovatie is nog altijd een magische woord. Maar helaas ook een besmet woord wat te pas en te onpas wordt gebruikt voor ieder type verandering. Door een gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie wordt bijna iedere verandering tegenwoordig direct een innovatieve verandering genoemd. Klinkt natuurlijk beter en vaak goed voor subsidies of indirecte toestemming voor een mislukking. Een innovatie betekent minimaal een factor 10 beter of écht iets baanbrekend (‘disruptive’). Toch?

Grote bedrijven als Alfabet (vroeger bekend als Google) claimen dat voor innovatie iets minimaal een factor 10 beter moet zijn. Anders is het een normale verandering. En wie wil dat nu nog? Los van discussies over wat nu wel en niet een innovatie is, is denken vanuit een factor 10 een goed hulpmiddel.

De factor 10 is uitdagend omdat zaken verbeteren met een factor 10 vaak niet kunnen op de wijze waarop binnen een bedrijf wordt gewerkt en gedacht. Een factor 10 heeft dermate veel invloed op bestaande bedrijfsprocessen, systemen en mensen dat het probleem op een andere manier moet worden aangepakt. Om bijvoorbeeld 10x zoveel te produceren in een week is harder werken alleen niet afdoende.

Verbetering meten kan complex zijn. Zeker indien niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve baten, zoals snelheid, gemak, klanttevredenheid en flexibiliteit van belang zijn. Om niet achteraf in discussies te verzanden of een verandertraject daadwerkelijk een succesvol innovatief project was, is het raadzaam om vooraf een checklist te gebruiken. Een checklist opstellen om te bepalen of veranderingen daadwerkelijk voldoen aan de ongeschreven factor 10 regel hoeft niet moeilijk te zijn. Maar cruciaal is om te valideren of de factor 10 enigszins reëel is.

Hieronder een voorbeeld van een checklist om te bepalen of een verandertraject op vlak van business IT innovatief is.

  • Wijzigingen aanbrengen in een systeem gaat 10x sneller. Dit betekent dat een wijziging die eerder vanuit ontwerp tot implementatie 10 uur in beslag nam nu in één uur kan. Concreet betekent dit dat van de 10 uur werk 9 uur werk volledig geautomatiseerd moet worden. Ondanks alle fantastische tools om een geautomatiseerde ontwikkelstraat op te zetten is het daadwerkelijk automatiseren van 9 uur complex IT werk een behoorlijke opgave. In 2016 weten IT engineers als geen ander wat mogelijk is en wat de markt aan bruikbare tools biedt. Maar betere tools alleen is vaak niet genoeg om de factor 10 te halen.
  • Het aantal menselijke handelingen in complexe processen is met een factor 10 verminderd. In 2016 vereisen bijna alle menselijke handelingen in procesketens menselijke intelligentie. Ondanks big-data en de eerste mogelijkheden voor AI (Artificial Intelligence) als service uit de Cloud is het daadwerkelijk verminderen van menselijke handelingen binnen processen complex en uitdagend. Nieuwe technologie alleen zal hier helpen, maar is zeker niet voldoende.
  • Impact van Cyber Security dreigingen is met een factor 10 verminderd. Schade herstellen na security rampen kost tijd en geld. Met zeer veel investeringen in redundante systemen is dit natuurlijk zonder innovatieve middelen te realiseren. Echter altijd is geld, tijd en menskracht beperkt. Goede informatiebeveiliging is nog altijd duur en de opbrengsten zijn nog altijd lastig te kwantificeren. Toch zijn er manieren die nog niet tot het standaard cyber security verdedigingsmechanisme behoren die veel belovend zijn. Cruciaal is hierbij wel dat een integrale aanpak vanuit een beveiligingsarchitectuur mogelijk is.

Het denken vanuit de factor 10 verbetering is slechts één mogelijkheid om innovatie en daarmee diepgaande veranderingen vorm te geven. Wanneer innovatie wordt benaderd vanuit een probleemoplossingstraject is vanuit de wetenschap een enorme hoeveelheid methodes en tools beschikbaar voor het oplossen van een probleem. Voor het oplossen van échte uitdagingen op business IT vlak is daarom ook kennis van enerzijds IT inhoudelijk en deze bedrijfskundige methodes cruciaal.

SimpelEinstein2