ROI

Het wiel is al bedacht!

Ondanks de veelheid van wikis, sharepoints en zeer veel geïntegreerde enterprise content management systemen in veel bedrijven, blijft hergebruik van reeds bedachte oplossingen lastig. Bijkomend nadeel is dat evolutionaire voortgang door slim voort te bouwen op bestaande oplossingen langzaam gaat.

Een oplossing om hergebruik vanuit architectuur te verbeteren is publiceren op internet. Veel overheden doen dit inmiddels, maar kaders en richtlijnen van hoger hand hebben geholpen. Zo zijn er landen waar belangrijke architectuurdocumenten altijd op internet worden gepubliceerd.

Dankzij internet is het de afgelopen 15 jaar eenvoudig geworden om kennisdocumenten en oplossingen voor problemen te vinden. Ook zeer veel wetenschappelijke tijdschriften zijn tegenwoordig zonder belemmering te raadplegen op internet. Dit dankzij Open Access Journals  Echter bij het ontwikkelen van architectuur en zeker bij het opstellen van een technische architectuur rijst vaak de vraag: Hoe gaan andere bedrijven met dit probleem om? Typische problemen waarbij deze vraag ontstaat zijn:

  • Hoe realiseren we een dynamische website die ook bij extreme drukte een perfecte gebruikers ervaring geeft?
  • Zijn er bedrijven die het wel aangedurfd hebben om met een open source messaging product (bijvoorbeeld zmq of RabbitMQ) bedrijfskritische transacties te ondersteunen?
  • Hoe borgen andere bedrijven de beschikbaarheid en integriteit van klantdata en klanttransacties voor 10 jaar?
  • Hoe voorkomen we vendor-lock-in bij het gebruik van SAAS of cloud hosting diensten?

Helaas geven wetenschappelijke papers geen direct antwoord op context afhankelijke vragen. Architectuurdocumenten beschrijven echter wel vaak een optimale oplossing binnen een specifieke bedrijfscontext. Door een architectuur op internet te publiceren ontstaan de volgende kansen:

  • Architecten en experts van buiten het bedrijf kunnen gevraagd en ongevraagd de kwaliteit van de architectuur verhogen.
  • Klanten krijgen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de complexiteit die verborgen zit achter de vaak als simpel ervaren dienstverlening.
  • Het extern publiceren van een architectuur kan kwaliteitsverhogend werken.

Natuurlijk is het eng om een architectuur op internet te publiceren. Concurrenten kunnen er voordeel mee behalen en de externe communicatie afdeling staat nooit te juichen. Maar in een goede IT architectuur staan geen bedrijfsgeheimen. Inlog namen, netwerkconfiguratie of configuratie instellingen horen niet in een architectuur of ontwerpdocument.

Toch is het belangrijk om na te denken over waarom IT bedrijven wel referentie architecturen publiceren, maar de bedrijven die van IT oplossingen gebruik maken dit (nog) niet standaard doen. Met openheid en hergebruik is uiteindelijk iedereen gediend. Toeleveranciers, maar ook ieder bedrijf. Want waarom zou een hoog beschikbare database architectuur voor een bedrijfskritisch systeem er bij ieder bedrijf compleet anders uit moeten zien? Waarom zou een snel en eenvoudig systeem voor identificatie en authenticatie van waardevolle klanten uniek moeten zijn?

Bij het meer en meer delen van informatie over architectuur voor oplossen en voorkomen van problemen op internet is het voordeel van architectuur inmiddels voor veel bedrijven discussie vrij. De volgende stap is de effectiviteit en kwaliteit van de architectuurprocessen en producten verhogen. Meer delen en hergebruik van architectuurproducten tussen bedrijven en bedrijfssegmenten helpt hierbij. Veel overheden hebben het goede voorbeeld hiervoor al gegeven!

reuse