ROI

De opkomst en ondergang van J2EE applicatie servers

Veel bedrijfsapplicaties zijn maatwerk. Dit zal altijd zo zijn, ondanks de langdurige semantische discussie of configureren van een standaardpakket voor een bedrijfsapplicatie nu wel of niet verkapt programmeren is. Bedrijfsapplicaties ondersteunen vaak de meest cruciale bedrijfsprocessen. Dit betekent dat beveiliging, schaalbaarheid én beschikbaarheid van urgent belang is. Met het langzaam volwassen worden van Cloud technologie is het noodzakelijk om na te denken wanneer en hoe de eigen java bedrijfsapplicaties gereed zijn voor een migratie naar de Cloud.

Java Enterprise Edition, vaak afgekort met J2EE, is de programmeertaal geworden waar veel grote ondernemingen en overheidsorganisaties de afgelopen 12 jaar systemen mee hebben ontwikkeld. Vanuit architectuur gaf J2EE enorme voordelen, maar slechts enkele zijn in de praktijk ook écht bij deze 3GL taal goed benut. De belangrijkste nadelen van J2EE binnen bedrijven zijn:

  • Aanzienlijke complexiteit van het opzetten en beheren van het ondersteunende systeem.
  • Specifieke kennis en ondersteunende software nodig een werkende J2EE applicatie daadwerkelijk goed te kunnen implementeren, aangezien interactie op beveiligingsgebied, interactie van de applicatie met de J2EE applicatieservers, webserver en koppeling met een databaseserver zeer nauw luisteren.
  • Wisselen van J2EE applicatie server is zeer moeizaam.
  • Schalen en beschikbaar houden van de J2EE applicatie vereist vaak extra speciale technische producten met extra kosten.
  • Complexe technische afhankelijkheden tussen platform, J2EE applicatie serverplatform en database bij onderhoudsprocessen.
  • Hoge investeringskosten en onderhoudskosten, met name voor licentiekosten direct gerelateerd aan de J2EE applicatieserver.
  • Hergebruik van eenmaal gerealiseerde componenten voor een bedrijfsapplicatie is tóch lastig gebleken.

Cloud hosting voor J2EE applicaties is mogelijk in de vorm van PAAS (Platform As A Service) of IAAS (Infrastructure As A Service). Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen ontwikkelen en productie gebruik van de J2EE applicatie. De belangrijkste bedrijfseconomische voordelen bij Cloud gebruik voor J2EE applicaties zitten in het hosten van de J2EE applicatie.

Oracle is wellicht te laat...

 

De belangrijkste voordelen die met Cloud hosting van J2EE applicaties mogelijk lijken zijn:

  • Automatisch schaling. Uitbreiden van extra capaciteit (of bij een piek) wordt automatisch verzorgd. Dit kan voor alle typen resources die de J2EE applicatie gebruikt.
  • Snellere applicatie deployment in productie. Zeker bij een PAAS oplossing wordt veel complexiteit verborgen, waardoor applicatie ontwikkelaars of beheerders zelf een applicatie kunnen deployen.
  • Geen hoge investeringskosten. Alleen daadwerkelijk gebruik wordt in rekening gebracht, conform het defacto Cloud betalingsmodel.

Niet alle traditionele leveranciers van J2EE applicatie servers zijn even voortvarend te werk gegaan met het omarmen van het J2EE Cloud hosting model. De belangrijkste spelers op dit moment voor J2EE Cloud hosting zijn:

Migratie van bedrijfskritische applicaties naar een Cloud hosting model kan eigenlijk niet zonder gedegen architectuur. Aspecten als beveiliging, vendor lock-in, ontwikkelmodel, versiebeheer, beheeraspecten, business monitoring en met name connectiviteit naar andere systemen vereist een integrale aanpak om daadwerkelijk de voordelen te behalen die beloofd worden. Maar de tijd dat middleware specialisten binnen een bedrijf nodig waren voor installatie en configuratie van J2EE applicatie servers om te borgen dat de basis applicatie infrastructuur hoog beschikbaar en beveiligd was lijkt bijna verleden tijd. In de toekomst gaat de nadruk dus nog meer op de applicatie zelf liggen.

Denk wel goed na!