ROI

Noodzakelijke ontwerpcriteria

Architectuur is ontwerpwerk. Een architectuur geeft een beschrijving van een toekomstvisie van een organisatie. Een goede architectuur is flexibel en vormt geen belemmering voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties voor deze toekomstvisie. Een bruikbare architectuur is realiseerbaar en geeft ontwerpcriteria voor deelontwerpen. Daarnaast is een architectuur zelf ook opgesteld vanuit ontwerpcriteria.

ontwerpcriteria

Bij het verbeteren van gegevensverwerkende organisaties  is afstemming noodzakelijk met de logistieke doelstellingen. Deze zijn als het goed is bepaald. De effecten van logistieke doelstellingen zijn te vertalen naar de volgende ontwerpcriteria:

 • kwaliteit;
 • kosten;
 • tijd en
 • flexibiliteit.

De factor tijd is van belang om direct goed in beeld te hebben. De factor tijd wordt helaas nog wel eens onderschat bij het opstellen van een architectuur voor een gegevensverwerkend proces. Gevolgen kunnen zijn:

 • ontevreden klanten;
 • opstapelende werkhoeveelheden;
 • extra kosten;
 • lange doorlooptijden;
 • lange levertijden;
 • (te) dure coördinatie;

De factor tijd kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Voor een gegevensverwerkend proces zijn te onderscheiden: doorlooptijd, bewerkingstijd, transporttijd en wachttijd.

wachttijd

Bij het maken van een architectuurontwerp is het cruciaal om exact te weten hoe, waar en wanneer de verschillende soorten tijd een rol kunnen spelen. Ook is het noodzakelijk om exact te weten hoe de ondersteuning in informatiesystemen is of wordt gerealiseerd.

Belangrijk is om goed inzicht te hebben in de oorzaken van een wachttijd. Dit omdat dit direct de snelheid van een proces negatief kan beïnvloeden. Voor een wachttijd zijn verschillende oorzaken:

 • Capaciteitsgebrek. Er is geen capaciteit (medewerker, informatiesysteem) beschikbaar voor het behandelen.
 • Gegevensgebrek. Noodzakelijke gegevens om de processtap af te ronden zijn er niet.
 • Coördinatie. Een processtap moet samen met een andere stap van dezelfde klant worden uitgevoerd. Deze stap is echter nog niet afgerond of gedaan.
 • Transport. Het proces moet worden overgebracht naar een andere fysieke locatie (kantoor of handmatig naar een ander informatiesysteem).

Een architectuurontwerp dient geen vaag visiedocument te zijn, maar dient concreet resultaat op te leveren waarbij minimaal realiseerbare ontwerpcriteria volgen voor realisatie van de noodzakelijke functionaliteit. Vanzelfsprekend is bij een architectuur voor gegevensverwerkende processen rekening gehouden met voorziene en onvoorziene wachttijden. Vanuit architectuur worden wachttijden altijd onderzocht vanuit bedrijfskundig perspectief en vanuit niet-functionele eigenschappen die mogelijk kunnen optreden in IT systemen.