ROI

Cloud IDE’s:Het nieuwe ontwikkelen?

Een zelf ontwikkelde bedrijfsapplicatie is vaak noodzakelijk voor een blijvend concurrentie voordeel. Ondanks vele decennia IT innovatie is het ontwikkelen van applicaties nog altijd een dure en risicovolle stap.  Voor het ontwikkelen van een bedrijfsapplicatie zijn naast  kundige en ervaren software ontwikkelaars ook een veelheid aan dure ontwikkeltools nodig om de dure ontwikkelaars op een zo efficiënt en productief mogelijk manier te laten werken.

Traditioneel werken software ontwikkelaars met dure ontwikkelsuites op hun desktop. Deze IDE (Integrated Development Environments) kennen inmiddels zoveel functionaliteit dat de perceptie is ontstaan dat het gehele ontwikkelproces vanuit IDE toolling ondersteund en gestuurd kan worden. Zo bevatten deze tools naast alle denkbare mogelijkheden om daadwerkelijk effectief code te schrijven, ook mogelijkheden voor onder meer testen, versiebeheer, documentbeheer, koppeling met architectuurmodellen en natuurlijk de relatie met de business use-cases. De nadelen van de meest gebruikte IDE suites (Microsoft Visual Studio, IBM Rational, Eclipse) zijn bekend: Continue reading “Cloud IDE’s:Het nieuwe ontwikkelen?”

Agile architectuurontwikkeling:Evolutie, revolutie of hype?

Meer en meer organisaties kiezen voor een agile aanpak voor ontwikkeling. Integraal onderdeel is dan ook het ontwikkelen van een architectuur vanuit een agile methodiek. Om de juiste keus te maken voor ontwikkeling van een systeem is onderzoek naar de context waarbinnen ontwikkeling plaats moet vinden echter noodzakelijk. Onder systeem wordt hier verstaan het geheel van een nieuw of aangepast bedrijfsproces, inclusief procedures en IT voorzieningen.

Typische procesmodellen voor ontwikkeling zijn: Continue reading “Agile architectuurontwikkeling:Evolutie, revolutie of hype?”

Drupal 7 Architectuur Seminar

D7 Seminar log

DRUPAL7

Drupal7 is een Open Source Web Content Management Systeem. Om het innovatievoordeel van Drupal7 te behalen is een architectuur voor de start noodzakelijk. Hiervoor is inzicht en kennis nodig van Drupal7. Drupal7 heeft een enorme potentie.

Het is niet voor niets dat veel grote bedrijven en overheidsinstellingen zoals het Witte Huis, Sony, Intel en de BBC nu hebben gekozen voor Drupal. Het kan de flexibiliteit en reactiesnelheid van iedere organisatie drastisch verhogen.

Continue reading “Drupal 7 Architectuur Seminar”