ROI

Enterprise Architectuur oude stijl?

Vandaag de dag is iedere zichzelf respecterende architect een ‘Enterprise Architect’. Waar in de oudheid architecten alles van IT wisten en daadwerkelijk inhoudelijk richting gaven aan IT ontwikkelingen kan het tegenwoordig zomaar gebeuren dat een Enterprise Architect trots is op een totaal gebrek aan actuele IT kennis. Helaas wordt deze leemte zelden gevuld met een gedegen bedrijfskundige of organisatorische kennisbagage, waardoor terecht vraagtekens worden gesteld aan de toegevoegde waarde van Enterprise Architecten in een organisatie.

Terecht is er dus nog altijd verwarring over wat ‘Enterprise Architectuur’ nu daadwerkelijk is. De benaming ‘enterprise architectuur’ heeft betrekking op de architectuur van een bedrijf. Wanneer het woord bedrijf wordt vervangen door organisatie ontstaat dus organisatiearchitectuur. Architectuur heeft iets met ordening en richting geven aan een ontwerp.

Enterprise architectuur is een vrij nieuwe stroming. Ontstaan vanuit de behoefte om op hoog niveau richting te geven aan organisatie met als accent het beter omgaan met de informatievoorzieningen. De focus van enterprise architectuur ligt besloten in principes en modellen die richting geven aan het ontwerp van bedrijfsprocessen, informatie systemen en technische infrastructuur. Vanuit een enterprise architectuur horen dus ontwerpeisen te volgen voor organisatieontwerp.

De ‘roots’ van enterprise architectuur liggen in de IT architectuur. IT architectuur wordt ook wel systeemarchitectuur genoemd. Enterprise architectuur is echter zeker geen systeemarchitectuur. In onderstaande tabel zijn enkele verschillen tussen systeemarchitectuur en enterprise architectuur neergezet.

vergelijkingEAvsSysteemAR

Veel gebruikte modellen voor het beschrijven van enterprise architectuur zijn vaak gebaseerd op het IAF model. Ook TOGAF 9 is hier op gebaseerd. Echter een benadering voor architecten die beseffen dat IT oplossingen alleen een probleem niet oplossen, is om de roots van EA verder los te laten en een keus te maken voor modellen die dichter bij bedrijfskundige ordeningsprincipes aansluit. Hieronder is schematisch een voorbeeld gegeven.

businessscopeOnEA

Enterprise architectuur wordt volwassen. Echter om meer en sneller waarde te kunnen geven voor bedrijven is het raadzaam om traditionele op IT gebaseerde modellen voor het structureren van enterprise architectuur te durven loslaten. Natuurlijk wel met het besef van de grote impact van innovatieve IT componenten op systemen binnen bedrijven.