ROI

Governance

Ondanks of wellicht dankzij de economische crisis is governance nog altijd een zeer belangrijk onderwerp. Helaas wordt in veel discussies het woord governance nog altijd vaak gebruikt als dé oplossing voor alle IT problemen waar bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben.

Governance is helaas geen simpele oplossing, maar doordat het woord governance vaak wordt genoemd als oplossing voor IT problemen  kan deze indruk ontstaan. Vaak wordt door roepers om governance ook gesteld dat ‘het management’ het moet regelen. Onderschat wordt echter dat het werkend inrichten van een governance proces een zeer complex en diepgaand verandertraject voor een organisatie is. Ook is het zinvol om onderscheid te maken in welk type governance nodig is.

Ook in een architectuurcontext wordt het woord governance vaak gebruikt. Omdat governance ook voor architectuur van wezenlijk belang is, heeft goverance ook in de Togaf ADM aanpak een prominente plaats.

Voor het woord governance bestaan verschillende definities. Een aantal definities zijn:

  • Togaf: ‘The discipline of monitoring, managing, and steering a business (or IS/IT landscape) to deliver the business outcome required.’ Binnen Togaf wordt onderscheid gemaakt tussen architectuur governance, business governance en operational governance
  • ISO/IEC 38500: ‘Corporate governance of IT involves evaluating and directing the use of IT to support the organization and monitoring this use to achieve plans. It includesthe strategy and policies for using IT within an organization.’

Governance dient dus als proces beschouwd te worden en IT governance processen kennen andere karakteristieken als business governance processen.

Bijzondere vormen van IT goverance bestaan natuurlijk ook. Een bekend en noodzakelijk proces voor SOA is dan ook SOA Governance. IBM definieert SOA Governance als volgt: ‘Control of the lifecycle of services and composite applications in an organizations SOA’

In onderstaande afbeelding zijn de verschillende vormen van governance hiërarchisch weergegeven.

Governance_indeling

Het meest eenvoudige model waarin de verschillende processen voor IT Governance zijn uitgebeeld is te vinden in IS38500. Hieronder schematisch weergegeven.

governanceprocess

Cruciaal voor governance is het goed bestand zijn en blijven tegen druk van buiten en druk van binnen. En transparantie helpt. Ook voor architectuur governance is het van belang om openheid te geven over beslissingen richting interne en externe stakeholders.