ROI

Meer met minder!

Onzekere voorspellingen voor 2012 drukken een enorm stempel op veel bedrijfsbegrotingen en bedrijfsplannen voor 2012. Door de aanhoudende wereldcrisis wordt ook in 2012 van veel bedrijven het uiterste gevraagd om gezonde marges te behalen aan het eind van ieder kwartaal. Juist in de spannende tijden die 2012 zal geven is het zaak om met extra kracht een stap voorwaarts te maken om te ontsnappen aan dubbele dip.

R&D en innovatie zijn de laatste jaren al niet populair, maar de beste manier om vooruit te komen is en blijft daadwerkelijk innoveren. En aangezien in de netwerkeconomie in je eentje innoveren niet meer tot succes leidt is het noodzaak geworden om werk te maken van open innovatie.

Nu het einde van 2011 snel dichterbij komt is het de hoogste tijd om de belangrijkste uitdagingen op business IT gebied voor 2012 scherp te hebben. Vanuit de vele visionairs, statische onderzoekbureaus en marktbewegingen komen de volgende IT trends voor 2012 als prio naar voren:

  • Cloud Computing. Deze hype is nog lang niet op het hoogte punt aanbeland. Echter juist door het verschuiven van capex naar opex kosten in tijden waarin IT budgeten onder druk staan is aantrekkelijk. De vraag is natuurlijk of goedkoper altijd beter is. De impact op de huidige IT bedrijfsvoering, integratie aspecten en beveiliging moet ook in 2012 nog niet onderschat worden.
  • Tablets. Nu virtualisatie van de bedrijfsdesktop bij veel bedrijven standaard is, wordt de roep druk om ook binnen de bedrijfsomgeving gebruik te kunnen maken van tablets groter. Mede met het oog op ook weer besparingen zijn veel CIO ontvankelijk voor het BYOD (Bring Your Own Device) concept. Via de afgeschermde virtuele desktop zijn de beveiligingsrisico’s niet significant groter. Wel vervalt het hele traject van hardware beheer. Zeker voor bedrijven waar duizenden werkplekken bespaard kunnen worden loont het BYOD concept in 2012 snel. Want minder operationele kosten betekent natuurlijk meer budget voor echte innovatie trajecten. Let ook op Windows 8 op de tablet. Eind 2012 wordt dit het must have product, waar eerder Apple de ranglijst met innovaties aanvoerde.
  • Facebook. Sociale media gaan ons leven in 2012 nog ingrijpender raken. Nu Google+ in sneltrein vaart de wereld verovert, is de verwachting dat Facebook de hoeksteen op internet wordt waar de nieuwe potentie voor bedrijven te vinden is. Met nieuwe applicaties, nog slimmere functionaliteit en wat verrassende innovaties is de verwachting dat Facebook een duidelijk stempel op alles en iedereen in 2012 gaat drukken.
  • Open. Naast open source is open in 2012 het concept waar niet alleen IT baat bij heeft maar ook de bedrijfsstrategie volop van kan profiteren. Open data, RDF, open (source) content management, open source hardware en open licenties zullen een enorme impuls geven aan informatie deling, kennisdeling en het ontwikkelen van slimme nieuwe winstgevende concepten. Patenten en octrooien zijn uit. Het open concept biedt veel kansen in 2012. En niet alleen op IT gebied, waar een aantal open source projecten met nieuwe innovaties komen die een trendbreuk zullen zijn.
  • M-Commerce. Gedreven door nieuwe devices waarmee mobiel betalen mogelijk wordt, is het wachten op het doorbreken van nieuwe business modellen gebouwd rondom M-Commerce (Mobile Commerce). Door de financiële problemen kunnen banken niet snel genoeg reageren om de nieuwe paymentproviders met vernieuwde business modellen te bestrijden. Maar door M-Commerce vanuit telco’s in combinatie met een nieuwe generatie ‘apps’ wordt het betalen van koffie of een broodje drastisch veranderd. NFC (Near Field Communcatie) Chips worden naar verwachting in 2012 daadwerkelijk in enorme volumes in mobiele devices ingebouwd. Tegenhouden van deze ontwikkelingen gaat niet. Tijdig reageren en feilloze executie van projecten om mee te doen is dus noodzakelijk.

Naast het bewust zijn van nieuwe IT trends blijft noodzakelijk om de operationele kosten onder controle te houden en is het noodzakelijk om toekomst gericht te investeren in de mogelijkheden die IT kan geven om de bedrijfsvoering optimaal te ondersteunen. Architectuur is daarbij ook in 2012 nog onmisbaar om gestructureerd richting te geven aan innovatieprojecten.

Organisatieontwerp.nl: Ook in 2012 voor oplossingen die werken!