ROI

Flexibiliteit met standaardisatie

Standaardisatie is binnen veel bedrijven nog altijd een uitdaging. Op ieder aggregatieniveau binnen een organisatie wordt gelukkig wel gesproken over standaardisatie. Maar verder dan een richtinggevend architectuurprincipe dat stelt dat standaardisatie wenselijk is komt het niet altijd. Vaak moet een standaard worden gebruikt, terwijl nut en noodzaak niet direct duidelijk is. Ook wordt nog altijd gediscussieerd of het gebruiken van een standaard flexibiliteit verhogend of remmend is.

Goede inhoudelijke kennis van standaarden, open standaarden kan een bedrijf zeer flexibel en succesvol maken in het snel toegevoegde waarde halen met IT. Daarnaast kan het goed en juist toepassen van standaarden flexibiliteit verhogen, mits voldoende kennis is over de consequenties van een standaard.

De volgende typen standaarden kunnen worden onderscheiden:

  • Standaarden die efficiencyvoordelen geven. Deze standaarden kunnen leiden tot het uiteindelijk voordeliger verwerven van IT diensten (hardware, software of SAAS oplossingen).
  • Standaarden om integratieproblemen te voorkomen. Dit zijn vaak standaarden die als overhead worden ervaren, maar waarvan de afwezigheid allerlei verborgen kosten meebrengt. Zeker wanneer bedrijfsgegevens tussen verschillende systemen moeten worden uitgewisseld, of wanneer data met andere organisaties moet worden uitgewisseld.
  • Standaarden voor ontwikkeling en beheer van IT diensten. Gebruik van dit type standaarden zijn van belang om de performance van beheer en executie kracht van projecten te verhogen. Vaak worden binnen deze standaarden direct een aantal minimale kwaliteitseisen geborgd.
  • Standaarden die omzet verhogend werken voor de business. Door het toepassen van dit type standaarden is het mogelijk om backoffice diensten te optimaliseren en toch vele gedistribueerde front-end kanalen voor verkoop met unieke proposities te ontwikkelen.

Naast deze high-level indeling van standaarden wordt binnen de IT oplossingen vaak onderscheid gemaakt tussen:

  1. Open standaarden en
  2. Gesloten standaarden.

Een gesloten standaard is vaak een standaard die door een leverancier is ontwikkeld, slecht koppelt met andere IT systemen en vaak alleen onder een kostbare licentie door anderen mag worden gebruikt.

Open standaarden zijn er ruwweg in twee soorten:

  • Een standaard ontwikkeld binnen een standaardisatie organisatie, waarbij eventuele belanghebbende via een helaas vaak complex proces invloed kunnen hebben. Kenmerk van dit type standaarden is dat ontwikkelingen lang duren en vaak niet optimale inhoudelijke keuzes worden gemaakt door het consensus model waarin de standaarden worden ontwikkeld.
  • Een standaard ontwikkeld door een bedrijf of persoon en gepubliceerd onder een vrije licentie zodat iedereen zonder kosten de licentie mag gebruiken of aanpassen.

Op lange termijn geeft het gebruik open standaarden vaak altijd significante voordelen voor een bedrijf. Naast dat op bijna ieder denkbaar gebied standaarden beschikbaar zijn, is inhoudelijke kennis nodig om de juiste standaard te kiezen en deze slim in te zetten zodat daadwerkelijk de business doelstellingen worden gehaald.

 standaarden