ROI

Kiezen onder hoge druk

Binnen veel organisaties is dagelijks sprake van een enorme druk voor beslissers. Nieuwe kansen, potentiële orders, boze klanten, morrende aandeelhouders of zeer urgente (IT) problemen.  Het goede nieuws: het daadwerkelijk maken van strategische beslissingen onder hoge druk is gelukkig geen nieuw probleem. Veel grote wetenschappers hebben dit probleem onderkend en hebben getracht praktische richtlijnen te geven over hoe in zo’n situatie toch de beste strategische beslissingen tot stand kunnen komen.

Een van deze methodes is de ‘strategic choice approach’. De essentie van deze methode ligt besloten in het eenvoudig kunnen omgaan met onzekerheid wanneer een complex probleem moet worden opgelost.

Het framework van de strategic choice approach bestaat uit vier complementaire fasen:

 1. De vormende fase. In deze fase ligt de nadruk op hoe het probleem het beste kan worden geformuleerd. Onderdeel van deze fase is het adresseren van de structuur van het probleem en de facetten waaruit het is opgebouwd.
 2. De ontwerp fase. In deze fase ligt de nadruk op het formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen en consequenties.
 3. De vergelijkende fase. In de fase gaat het om de de verschillende oplossingsrichtingen te vergelijken vanuit zoveel mogelijk criteria. Bijvoorbeeld economisch, sociaal of duurzaamheid. In deze fase komen drie cruciale onzekerheid gebieden uitgebreid aanbod. Dit zijn:
   • Onzekerheid over de omgeving;
   • Onzekerheid over de gemeenschappelijke waardes;
   • Onzekerheid verbonden met aangrenzende gebieden;
 4. De besluitvormingsfase. Ofwel in deze fase moet gekozen worden.

In onderstaande figuur zijn de verschillende fasen schematisch weergegeven.

strategicchoice

Voor iedere fase zijn een veelvoud van technieken beschikbaar om snel en effectief een fase met een groep af te ronden. Wenselijk is dan wel een goede procesbegeleider of één of meerdere deelnemers die bekent zijn met deze technieken.

Door het bewust zijn van de verschillende fasen zal een complex besluitvormingsproces alleen al sneller kunnen doorlopen. Ook bij complexe architectuurvraagstukken of IT beveiligingsvraagstukken kan het gebruik van de ‘strategic choice approach’ veel voordeel geven. De kwaliteit van de besluitvorming is zeker gebaat bij het gebruik van een gestructureerde methode.