ROI

IT-innovaties: wachten of meedoen?

Het woord innovatie kent vele definities. Toch hebben we allemaal een beeld bij het woord ‘innovatie’. Vaak herkennen en erkennen we echter niet direct de werkelijke innovatiekracht, losgemaakt vanuit een nieuw IT-product of IT-proces. Zo zijn sommige sectoren nog altijd bezig om te bedenken hoe ze nu eigenlijk om moeten gaan met de wijze waarop (gratis) informatiedeling nu mogelijk is. Denk aan uitgevers, journalisten en uitgevers van muziek. Dat er inmiddels vele succesvolle bedrijven zijn die wel deze innovaties direct hebben omarmd, geeft aan dat wachten niet altijd de beste strategie is.

Deze week kreeg ik van de trekker van de NGI-NGN Special Interest Group Future Center een confronterende vraag: wat zijn nu eigenlijk IT-innovaties?

Deze boeiende vraag verplicht natuurlijk tot het geven van een poging tot een  antwoord en boeiende voorbeelden. Het lastige van het woord innovatie is dat iedereen hier een ander beeld bij heeft. Te vaak wordt gedacht dat technologische vernieuwing vanzelf tot innovatie leidt. Helaas, we kennen allemaal schitterende technische producten die nu in het museum van mislukkingen staan. Nieuwe technische kennis of vernieuwende technische producten kunnen vaak pas tot waardecreatie leiden wanneer het innovatieproces vanuit een specifieke context verder wordt afgerond. De juiste context is cruciaal voor het slagen of falen van een nieuw product of proces. De uit de vorige eeuw afkomstige context analyse tools kunnen zeker helpen bij het tijdig bijsturen of stoppen om mislukkingen te voorkomen.

IT-innovatie houdt veel meer in dan het realiseren van een technologische doorbraak. Na de doorbraak begint het daadwerkelijke innovatieproces pas echt. Kort maar krachtig: innovatie vereist niet alleen een nieuw product, maar bovenal een vernieuwend bedrijfsmodel en proces. Door de veelheid van nieuwe technologische producten (software en hardware) die wekelijks verschijnen is het lastig om het daadwerkelijk innovatie potentieel te bepalen. We zijn namelijk de kikker in de pan: later zien we wat we hebben gemist!

Intuïtief voelen allemaal aan dat bijvoorbeeld de volgende technische mogelijkheden in de komende jaren tot nog meer innovatie zullen leiden in vele bedrijfstakken:

  • Internet: de mogelijkheid van het digitaal delen van informatie is nog maar net begonnen. Nog altijd is internettechnologie een enorme katalysator voor het vormgeven van innovatie voor veel sectoren.
  • Virtuele reality: ondanks de eerste mislukkingen en de onhandige devices waar wat mee is ‘geprobeerd’ zal VR de komende jaren daadwerkelijk leiden tot innovaties waar deze écht tot hun recht komen. De grootste vraag bij VR is wellicht wanneer wij mensen mentaal (en fysiek) deze stap durven te zetten.
  • BCI (brain–computer interfaces): dankzij de nu al lage prijs van deze devices en het ‘vriendelijke’ uiterlijk zullen BCI devices zondermeer doordringen op plaatsten waar we later van zullen zeggen: Logisch. Want ondanks de kracht van tablets voor informatie creatie en opslag, voelen we allemaal aan dat een BCI device een vele malen gebruiksvriendelijk kan zijn, mits de juiste software hiervoor voor de zelfde lage prijs beschikbaar komt. Zo is het in 2014 al kinderlijk eenvoudig om een drone met je hersens te besturen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Puzzlebox Orbit. Een Brain-Controlled Helicopter. Die met een simpel EEG head setje te besturen is.
  • 3D-printen: nu 3D printers financieel voor veel mensen bereikbaar zijn en wat complexere 3D printers voor een start-up zonder miljoenen investering te verkrijgen is, zal de maakindustrie binnenkort niet meer zijn zoals we deze nu kennen. Een beetje tandarts in een rijk land als Nederland print nu al protheses, maar de mogelijkheden voor vele andere sectoren zijn nog lang niet uitgeput. (Open Source)software en betere 3D printers zullen de wereld nog drastisch wijzingen.
  • De Quantum Computer: innovaties mogelijk met of dankzij de kwantum computer zijn nog moeilijk praktisch voor te stellen. Echter nu de eerste kwantum computers de laboratoria fase ontgroeien zal duidelijk worden welke innovaties mogelijk worden door deze nieuw geavanceerde rekenmachines.
  • The Internet of Things (afgekort IoT): Het IoT blijft abstract. Ondanks veel publicaties hoe het IoT ons leven zal veranderen. Wellicht omdat het IoT nog te veel een container begrip is waaronder vele nieuwe technologische mogelijkheden vallen. De kern bij IoT is digitale communicatie (draadloos) en verbinding van devices (smart chips) met intelligente software systemen. Denk aan een vuilnisbak die een signaal geeft wanneer deze vol is aan een ophaaldienst. (zoals bijvoorbeeld de SmartBelly). Of een straat waar lichten alleen aangaan wanneer mensen of auto’s passeren (waarbij dankzij IT techniek ook energie wordt bespaard)

ITaware beer

Afhankelijk van hoe je kijkt naar nieuwe technologische ontwikkelingen zie je meer of minder innovatiemogelijkheden. Ieder bedrijf wat ook in de toekomst winstgevend wil blijven kan maar beter continue serieus kijken naar de innovatie mogelijkheden die:

  • Nieuwe software
  • Nieuwe hardware (chips, devices, etc) en
  • Nieuwe processen

Kunnen hebben op het huidige bedrijfsmodel. Dankzij bedrijfskundige wetenschappelijke kennis en inzichten waarbij gelukkig ook continue onderzoek wordt gedaan naar het effect van nieuwe technologie op mensen en bedrijven is een redelijke houvast te geven over hoe innovatie processen vorm gegeven kunnen worden. Vergeet niet dat internet en e-commerce ook al meer dan 20 jaar bestaan. Of 20 jaar lang of kort is, is ook een filosofische vraag. In de IT accepteren we vaak dat het soms even duurt voordat een kantelpunt of het potentieel van een technologische vernieuwing wordt herkend. Soms domweg om praktische redenen: glasvezelkabels leggen kost nu eenmaal tijd. Maar soms ook omdat wij als mensen ons niet snel willen of durven aan te passen.

Wie stapt er morgen in een taxi zonder chauffeur, maar bestuurt door een computersysteem?

self-Driving-Cars