ROI

Kostenoptimalisatie en architectuur?

Nu de eurocrisis nog altijd niet voltooid verleden tijd is, is er nog altijd een enorme druk om kosten te reduceren zonder aan kwaliteit in te boeken. Door vanuit architectuur naar dit vraagstuk te kijken is het mogelijk om bedrijfskundige ontwerpmethodes te koppelen aan IT architectuurmethodieken.

Een gangbaar systeem om kosten inzichtelijk te maken in ABC, ofwel Activity-Based Costing. Binnen ABC worden kosten verdeeld tussen directe en indirecte kosten. Om kosten daadwerkelijk naar een lager niveau te brengen is ABM populair in de bedrijfsvoering. ABM staat voor Activity Based Management. ABM heeft als doel om het ABC systeem dusdanig te beïnvloeden dat een lager kostenniveau ontstaat. Binnen ABM wordt dus een ABC systeem gebruikt om data over kosten te verzamelen, waarna een analyse plaats kan vinden.

ABC - Activity Based Costing

Een model om ABC, ABM en architectuur bij elkaar te brengen is mogelijk. In 2003 is zo’n model ontwikkeld aan de Universiteit Twente en in de praktijk getest binnen een internationale bank. Het model kan gebruikt worden om gericht bepaalde aspecten te analyseren en deze via een herontwerp te verbeteren. De aspecten:

  • Probleem analyse;
  • Organisatie,
  • Processen,
  • Informatie en
  • Gedrag (in de tijd)

staan centraal bij deze aanpak.

Door vanuit architectuur een voor financiële managers herkenbaar model voor oplossen van bedrijfsbrede problemen kan snel meerwaarde voor de hele organisatie ontstaan. Het op ABC en ABM gebaseerde model voor architectuurherontwerp biedt deze mogelijkheden. ABC en ABM kennen een goed gedefinieerd begrippenkader wat voor architectuurherontwerp direct gebruikt kan worden.

 ABC ABM en Architectuur