ROI

Architectuurraamwerk voor samenwerking tussen bedrijven

Veel problemen en uitdaging op business IT vlak ontstaan wanneer bedrijven willen of moeten samenwerken. Over de wijze waarop samenwerking vanuit bedrijfskundig optiek vorm gegeven kan worden zijn veel organisatietheorieën beschikbaar. Ook op IT technisch vlak zijn veel mogelijkheden om integratie te laten slagen. De praktijk laat toch vaak mislukkingen zien. Zonde want verrassend vaak zijn de mislukkingen goed verklaarbaar van voorspelde uitdagingen die vanuit de theorie vooraf onderkend moeten worden.

In EU verband is een zeer omvangrijk programma geweest rond IT integratieaspecten tussen bedrijven. De naam van dit programma was ‘Athena’ wat staat voor ‘Advanced Technologies for Interoperability of Heterogeneous Enterprise Networks and their Application’. Hierover is veel in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd en ontwikkelde inzichten zijn ook nu nog altijd zeer goed bruikbaar.

Barrières om effectief te kunnen samen werken bevinden zich op conceptueel, technologisch en organisatorisch niveau. Daarnaast zijn er op ieder aggregatie niveau waarop afstemming en samenwerking nodig is nog specifieke problemen bij samenwerking. In onderstaande afbeelding is dit schematisch weergegeven.

samenwerkingsproblemen

Het mooie van een goed doordacht referentie framework is dat het resultaat van veel denkwerk reeds gedaan is. Zo kan door gebruik te maken van de producten van het Athena project (zie architectuurlinks, referentiearchitecturen) direct gewerkt worden aan de cruciale vragen, zoals:

  • Wat wordt het samenwerkingsmodel?
  • Wat is het voordeel van de samenwerking?
  • Hoe ziet de besturing van de samenwerking eruit?
  • Hoe zichtbaar moet de samenwerking zijn?
  • Welke definities en begrippen worden gehanteerd over beide organisaties?
  • Hoe moet interactie plaatsvinden?
  • Hoe wordt op IT gebied geïntegreerd?
  • Hoe wordt omgegaan met beveiligingsaspecten en privacy?

Doordat de opgestelde referentie architectuur zeer breed en diepgaand is uitgeschreven, ligt het zeer voor de hand dat bij het oplossen van integratieproblemen in de praktijk veel winst gehaald kan worden door van dit framework gebruik te maken. businessintegratie

Omdat ook een agile aanpak bij business integratievraagstukken noodzakelijk is, is ook de Athena methodologie gebaseerd op iteraties waarbij de fasering natuurlijk sterk aan een RUP aanpak doet denken.

aimmethodology

 Naast het Athena architectuur referentieframework zijn er natuurlijk meer van dit soort frameworks in omloop. Besturing leert echter dat de waarde zit in enerzijds de praktische toepasbaarheid en anderzijds de mate waarin een referentie kader bewust ruimte laat voor context afhankelijke beslissingen die als verplicht kader worden.