ROI

Kan architectuur zonder tweede-orde verandering?

Architectuur betekent veranderen. Architectuur kan betrekking hebben op structureel oplossen van problemen, een verbeterd procesontwerp, een effectievere organisatie of inzet van nieuwe IT technologie waardoor een bedrijfsproces anders uitgevoerd wordt.

Maar kan architectuur daadwerkelijk gerealiseerd worden zonder een tweede-orde verandering tot stand te brengen? Continue reading “Kan architectuur zonder tweede-orde verandering?”

Architectuurraamwerk voor samenwerking tussen bedrijven

Veel problemen en uitdaging op business IT vlak ontstaan wanneer bedrijven willen of moeten samenwerken. Over de wijze waarop samenwerking vanuit bedrijfskundig optiek vorm gegeven kan worden zijn veel organisatietheorieën beschikbaar. Ook op IT technisch vlak zijn veel mogelijkheden om integratie te laten slagen. De praktijk laat toch vaak mislukkingen zien. Zonde want verrassend vaak zijn de mislukkingen goed verklaarbaar van voorspelde uitdagingen die vanuit de theorie vooraf onderkend moeten worden. Continue reading “Architectuurraamwerk voor samenwerking tussen bedrijven”