ROI

Open Architectuur:Tijd voor de volgende stap?

Een architectuur is een kennisproduct. Toch wordt helaas nog zelden een architectuur opgezet vanuit open architectuurprincipes. Een verklaring kan zijn de onbekendheid met het begrip en de mogelijkheden. Zonde, want een open architectuur heeft veel voordelen.

Een open architectuur kan op verschillende niveaus leren bevorderen. Denk hierbij aan het leren van architecten in de organisatie betrokken bij opstellen van de architectuur, de organisatie zelf, maar ook architecten buiten de organisatie kunnen leren van een open architectuur. Ook geeft een open architectuur veel mogelijkheden tot hergebruik van onderdelen en kan een open architectuur interne en externe stakeholders uitnodigen om kennis in te brengen.

Aan het gebruik van een open architectuur zitten veel voordelen, maar voor ieder voordeel is natuurlijk een bezwaar te noemen. Om te starten met een open architectuur is het daarom raadzaam om inzicht te hebben in hoe met deze bezwaren omgegaan kan worden. In onderstaande tabel zijn een paar veel genoemde voordelen en bezwaren neergezet.

open architectuur voordelen

Het begrip open architectuur is aan een nog altijd continue opmars bezig in de wereld van de software architectuur. De meest succesvolle open source projecten kennen een architectuuropzet die dusdanig is ontworpen dat hergebruik van generieke functionaliteit wordt bevorderd, maar toch ruimte laat voor specifieke oplossingen. Unieke problemen kunnen via extensies binnen een framework eenvoudig een eigen plaats innemen. Juist bij succesvolle open source projecten is sprake van maximaal hergebruik en minimale interactie tussen unieke (klant specifieke)componenten. Denk bijvoorbeeld aan Drupal modules, Apache plug-ins of Eclipse extensies.

Open architectuur ontwikkelingen voor enterprise architectuurbeschrijving, bijvoorbeeld vanuit TOGAF opgezet, zijn nog volop in ontwikkeling. Veel overheden over de hele wereld gaan meer en meer architecturen publiceren op internet. Ook bedrijven zouden dit kunnen gaan doen. De voordelen van publiceren met als doel hergebruik en leren van elkaar te bevorderen gaat het eenvoudigste indien een vriendelijke licentie voor de architectuur wordt gebruikt. Denk hierbij aan een van de Creative Common licenties. Creative Commons licenties geven de mogelijkheid om te bepalen in welke mate anderen het auteursrecht mogen uitoefenen, zoals het recht van anderen bedrijven om jouw werk te kopiëren, afgeleide werken te maken, of je architectuurproduct te distribueren en/of er geld mee te verdienen.

In een wereld waarin het paradigma ‘open’ steeds belangrijker wordt voor bedrijven om voorop te blijven lopen is het niet meer dan logisch dat architectuurproducten ook meer en meer worden hergebruikt en gedeeld buiten de muren van een bedrijf.

open