ROI

Maak slimmer gebruik van wat al bedacht is!

Nadat een probleemsituatie is geanalyseerd is het resultaat vaak een gestructureerde, maar complexe hoeveelheid informatie waarop een ontwerp voor een oplossing gebaseerd kan worden. Het vertalen van de gediagnosticeerde probleemsituatie naar mogelijke oplossingsrichtingen is ontwerpen. Voor het opstellen van een ontwerp dienen eisen te worden geformuleerd. In IT termen aangeduid met requirements. Ontwerpeisen of requirements zullen geformuleerd moeten worden vanuit:

 • Business perspectief
 • Systeem perspectief
 • IT perspectief

Bij een ontwerp is bijna altijd ook een verbeterde informatievoorziening relevant. Veel noodzakelijk ontwerpeisen voor met name IT zullen niet vanuit de business stakeholders komen. Het daadwerkelijk goed ontwerpen van IT voorzieningen is een kennisintensief vakgebied wat om specifieke kennis en expertise vraagt. Maar toch is het noodzakelijk dat duidelijk is vanuit welke kwaliteitscriteria de IT voorzieningen worden ontworpen. Voor IT voorzieningen bestaan gelukkig veel standaarden. Net als voor het maken van een veilig viaduct voor autowegen zijn er veel standaard criteria waarvan het zinvol is dat de IT voorziening hieraan voldoet. Afhankelijk van de specifieke bedrijfstak, zoals:

 • vliegtuigindustrie;
 • financiĆ«le instellingen (met DNB vergunning);
 • gezondheidsindustrie (denk aan medische apparatuur die levensreddend moet zijn);
 • auto-industrie;
 • overheden;

zijn er specifieke eisen waaraan IT voorziening moet voldoen. Naast kaderstellend leveren bruikbare standaarden direct tijdswinst op. Door gebruik te maken van een standaard kan sneller en een kwalitatief beter product worden ontwikkeld. De IT industrie wordt echter overladen met veel standaarden. Open en gesloten. Er zijn standaarden die tot stand komen via een standaardisatie organisatie, zoals ISO, ANSI of IEEE. Maar er zijn ook veel (open)standaarden die niet via een formeel proces tot stand zijn gekomen.

Het voordeel van gebruik van open standaarden is:

 • Verhogen uitwisselbaarheid van informatie, gegevens, IT infrastructuur.
 • Voorkomen vendor-lockin. Overgang naar een andere leverancier is eenvoudig en goedkoop mogelijk.
 • Kwaliteit kan makkelijker (extern)objectief vastgesteld worden.
 • Triviale problemen zijn binnen een standaard opgelost.
 • Door gebruik te maken van technische standaarden gaat geen realisatietijd verloren. Realisatie kan zich volledig richten op de gewenste bedrijfsfunctionaliteit.

Standaards Drupal7

Binnen de IT wereld zijn de meest bruikbare standaarden open gebleken. Ook binnen het Drupal7 framework wordt zeer intensief gebruik gemaakt van open standaarden.

Ervaring leert dat de grootste successen zijn geboekt vanuit standaarden die niet alleen beschrijvend zijn, maar ook ondersteund worden door een open implementatie. Waarbij een open implementatie het voordeel geeft dat iedereen snel een standaard kan gebruiken. Ook voorkomt een open implementatie integratieproblemen tussen IT systemen en leveranciers.