ROI

SPEEDY

Snelheid van websites en webapplicaties is en blijft belangrijk. Door de enorme groei van internet en toename van internettoepassingen blijft de druk op schaarse netwerkcapaciteit toenemen. Zeker met een verschuiving naar SAAS cloud computing modellen wordt deze trend alleen maar sterker. Continue reading “SPEEDY”

Maak slimmer gebruik van wat al bedacht is!

Nadat een probleemsituatie is geanalyseerd is het resultaat vaak een gestructureerde, maar complexe hoeveelheid informatie waarop een ontwerp voor een oplossing gebaseerd kan worden. Het vertalen van de gediagnosticeerde probleemsituatie naar mogelijke oplossingsrichtingen is ontwerpen. Voor het opstellen van een ontwerp dienen eisen te worden geformuleerd. Continue reading “Maak slimmer gebruik van wat al bedacht is!”